Skupština STSS!

Pozivaju se svi članovi da dostave predloge kandidata za članove IO i NO STSS i predloge za izmene i dopune dnevnog reda.

Pozivaju se svi članovi da obaveste STSS o svom delegatu  u skupštini!

Zapisnik sa prethodne sednice skupštine: http://stss.rs/wp-content/uploads/2019/05/zapisnik-skupstina-stss-4.5.2019.pdf

 

Skupština Stonoteniskog saveza Srbije će se održati 26.9.2019. godine u Zrenjaninu., sa početkom u 18.00 časova.
Poziv, sa dnevnim redom!

Generalni sekretar STSS je utvrdila listu članova STSS koji imaju pravo na delegata u skupštini: Lista članova! 

Članovi koji imaju primedbe na listu imaju pravo prigovora koji se upućuje skupštini najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice.

Klubovi obaveštavaju STSS o svom delegatu u skupštini najkasnije 3 dana pred zakazanu sednicu, pisanim putem. Ako ne dostave obaveštenje, delegat je zakonski zastupnik kluba.

Pozivaju se svi članovi skupštine da dostave svoje predloge za članove nadzornog odbora i izvršnog odbora, najkasnije do 18.9.2018.