Daily Archives: 03.08.2020.

Registracija članova i sportista STSS!

Evidencija uplata članarine i dostavljenih dokumenata za klubove! Evidencija uplata za prelaske igrača! Registracija članova STSS se vrši u periodu 13. jul -31. jul 2020. godine Registracija sportista se vrši od 1. avgusta do 13. avgusta 2020. godine. Sve informacije se nalaze u uputstvu za registraciju. Uputstvo! Dostava se vrši na e-mail registracija.stss@gmail.com. Na…