Daily Archives: 15.08.2023.

Registracija sportista u klubovima!

Подаци о пријавама за регистрацију спортиста, достављени до 15.8.2023. – 176, накнадно 5; укупно 181. Подаци ће бити допуњавани током дана 16.8.2023. након провере образаца достављених до 24.00, 15.8.2023. спортисти Подаци о клубовима који су се пријавили за регистрацију у 2023/2024. (181): клубови _______________________________ РОК за доставу спискова играча за регистрацију истиче 15.8.2023. у 24.00…