Registracija sportista u klubovima!

Подаци о пријавама за регистрацију спортиста, достављени до 15.8.2023. – 176, накнадно 5; укупно 181.

Подаци ће бити допуњавани током дана 16.8.2023. након провере образаца достављених до 24.00, 15.8.2023.
спортисти

Подаци о клубовима који су се пријавили за регистрацију у 2023/2024. (181):
клубови

_______________________________

РОК за доставу спискова играча за регистрацију истиче 15.8.2023. у 24.00

До 14.00 часова (15.8.2023.) обрасце за регистрацију играча су доставили клубови на списку у прилогу:

spiskovi.14.00

Регистрација спортиста се врши од 1. августа до 15. августа 2023. године.

Сва питања о поступку регистрације достављају се искључиво на емајл  адресу  registracija.stss@gmail.com. 

За регистрацију спортиста је потребно:

1. обрасци

 • образац бр. 2 – списак играча (доставља се у ексел формату,  на registracija.stss@gmail.com)
 • образац бр. 3 – приступница (доставља се скенирана, на registracija.stss@gmail.com)
 • образац бр. 4 – уговор о двојној регистрацији (доставља се скениран, на registracija.stss@gmail.com)
 • образац бр. 5 – евиденциони лист самосталног спортисте (доставља се у еxцелу, на registracija.stss@gmail.com)

2. фотографије

За сваког играча на списку такмичара клуба се доставља фотографија, у величини 5 х 5 цм, од рамена, у доброј резолуцији, на белој равној позадини.

Клуб све фотографије доставља једним емајлом на адресу registracija.stss@gmail.com. Сваки фајл са фотографијом мора да буде именован презименом и именом спортисте – на пример petrovic petar.jpg.

Старе легитимације се не шаљу.

3. чланарина за спортисте

Чланарина се плаћа најкасније до 31. августа, на основу предрачуна СТСС.

 • за првих 6 играча (српских држављана) на листи такмичара се не плаћа чланарина
 • чланарина за регистрованог сениора на такмичарској листи клуба – 1.500,00 динара
 • чланарина за играче у млађим категоријама; за сваког играча – 500,00 динара
 • чанарина за спортисту који самостално учествује на такмичењима 5.000,00 динара
 • чланарина за спортисту страног држављанина, за први ранг лигашког такмичења  – 30.000,00 динара
 • чланарина за спортисту страног држављанина, за други ранг лигашког такмичења – 20.000,00 динара
 • чанарина за спортисту страног држављанина, за ниже рангове лигашких такмичења – 15.000,00 динара

4. такса за регистрацију преласка спортиста, држављана Србије, из клуба у клуб

Такса се плаћа најкасније до 31. августа, на основу предрачуна СТСС. Клуб доставља захтев за предрачун на емајл адресу registracija.stss@gmail.com, најкасније до 16.8.2023. У захтеву се наводе преласци спортиста на које се такса односи.

 • за играча који је наступао за репрезентацију на последњем светском првенству 20.000,00
 • за играча на 1. до 10. месту на ранг листи Србије 15.000,00 динара
 • за играча на 11. до 25. месту на ранг листи Србије 10.000,00
 •  за играча на од 26. до 50. места на ранг листи Србије 7.500,00
  Такса за регистрацију прелазака играча, српских државаљана, који се не налазе на сениорским ранг листама СТСС, а налазе се на листама екипа у супер и првим лигама СТСС:
 • за играча који је у протеклој сезони наступао на више од 50% утакмица супер лиге -10.000,00
 • за играча који је у протеклој сезони наступао на мање од 50% утакмица супер лиге – 5.000,00
 • за играча који је у протеклој сезони наступао на више од 50% утакмица прве лиге – 5.000,00
 • за играча који је у протеклој сезони наступао на мање од 50% утакмица прве лиге – 4.000,00
 • за остале играче свих категорија – 1.000,00.

_________________________________________________

Клубови који имају уговоре са спортистима, копије уговора достављају на исту еемајл адресу, Подаци о наградама, стипендијама и слично могу бити затамњени.

модел уговора о бављењу спортом
модел уговора о стипендирању малолетног спортисте
(модели су у форми нацрта уговора, клубови их могу самостално мењати и прилагођавати својим потребама)

Након истека рока 31.8.2023. , у додатном року до 31.9.2023. износ чланарине и таксе се увећава за 50%. Клуб који ни у додатном року не изврши плаћање чланарине губи право на регистрацију и такмичење.

Сва питања о поступку регистрације достављају се искључиво на емајл адресу  registracija.stss@gmail.com. 

Подаци о примљеним пријавама за регистрацију спортиста се објављују на интернет страни СТСС. Примедбе на тачност података се достављају на e-mail registracija.stss@gmail.com, најкасније до 20. августа 2023.

Подаци клубова који су поднели захтев за регистрацију  спортиста ће бити објављени на сајту СТСС 16.8.2023.

_________________________________________________

Играчи који играју у иностранству плаћају таксу за сагласност за регистрацију играча у иностранству:
-за играча на 1. до 10. месту на ранг листи Србије 20.000,00
– за играча на 11. до 25. месту на ранг листи Србије 10.000,00
– за играча на од 26. до 50. места на ранг листи Србије 5.000,00
– за остале играче 3.000,00.