Saopštenje klubovima

SAOPŠTENJE

Poštovani članovi,

Dana 23.10.2023 godine od strane 67 klubova, članova STSS, shodno članu 34. Statuta STSS, podnet je Zahtev za sazivanje vanredne skupštine. Uvidom u spisak registrovanih klubova – redovnih članova sa pravom glasa za takmičarsku sezonu 2023/2024, konstatovano je da na skupštini STSS pravo glasa ima 177 klubova. Članom 34. Statuta STSS predviđeno je da se sednica Skupštine obavezno saziva ukoliko to zahteva jedna trećina članova skupštine, što je za takmičarsku sezonu 2023/2024, 59 klubova – redovnih članova. Uvidom u spisak predatih zahteva za sazivanje vanredne skupštine STSS, konstatovano je da je od 67 predatih zahteva, jedan podnet od strane pridruženog člana STSS koji nema pravo glasa. Od dana podnošenja zahteva 8 klubova – redovnih članova STSS je pisanim putem povuklo svoje zahteve za sazivanje vanredne skupštine, tako da je broj klubova sa pravom glasa koji traže sazivanje vanredne skupštine STSS ukupno 58 što je manje od jedne trećine, pa se shodno napred navedenom konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za sazivanje vanredne skupštine predviđeni članom 34. Statuta STSS.

Generalni sekretar STSS

Jevtović Marko