Rezultati, turnir za rang liste – Bečej!

Rezultate Otvorenog prvenstva Bečeja možete pogledati ovde:
Rezultati, Bečej

Kvalifikacije: juniorijuniorkemlađi kadetimlađe kadetkinje.

Takmičarske liste: juniorijuniorkemlađi kadetimlađe kadetkinje.

Okvirna satnica:
09.00 – mlađi kadeti kvalifikacije
10.00 – mlađe kadetkinje kvalifikacije
11.00 – juniori kvalifikacije
12.00 – juniorke kvalifikacije

Prijave!

Klub može otkazati učešće igrača bez obrazloženja i bez posledica, do 9.10.2020. u 17.00
časova. Ukoliko se takmičar koji je prijavljen za takmičenje ne pojavi na takmičenju, klub će
biti kažnjen novčanom kaznom.

Otvoreno prvenstvo Bečeja za  juniore i mlađe kadete se održava u nedelju 11.10.2020. u Bečeju. Turnir se boduje za rang liste STSS.

Prijave za takmičenje se dostavljaju na e-mail: takmicenja@stss.rs, najkasnije do 8.10.2020. u 17.00 časova

propozicije, Otvoreno prvenstvo Beceja

Svi sportisti i treneri, sudije i ostala lica su dužni da ponesu potpisanu izjavu  da u  periodu od 10 dana o dana davanja izjave nisu  bili u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena bolest COVID-19 – izjava za sportiste, izjava za sudije, izjava sa ostale. Izjava se predaje organizatoru, kojisve dostavlja STSS.

Sporisti mogu da učestvuju na takmičenju ako imaju važeću legitimaciju STSS i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Dokaz o zdravstvenoj sposbnosti je dokument koji izdaje lekar, u kome je navedeno da je sportista sposoban za sportsko takmičenje. Kao dokaz važi i overa lekara u staroj legitimaciji, ukoliko nije istekao rok od 6 meseci.

Turnir se održava uz mere zaštite od infektivne bolesti:
1.  takmičenju ne može da prisustvuje publika, ni roditelji sportista;
2. svi prisutni moraju da nose zaštitnu masku, sportisti samo  kada ne igraju;
3. organizator je obavezan da na ulazu u salu postavi dezo barijeru;
4. obavezna je dezinfekcija ruku preparatom na bazi 70 alkohola;
5. organizator će dvoranu, po moguđstvu provetravati prirodnom ventilacijom;
6. zajedničke svalačionice neće biti korišćene;
7. površine stolova za igru  će biti  dezinfikovane;
8. u slučaju da se tokom takmičenja jave zdravstveni problemi kod takmičara, organizator je dužan da bez odlaganja, udalji sportistu sa takmičenja sa preporukom da se javi nadležnom domu zdravlja (covid ambulanti).

Zakljucak KS – preporuke za odrzavanje sportskih treninga